O metro muniqués

13 Abril, 2010 (15:24) | Múnic |

Nunca debería esquecer que son un giri. Xa levo un tempiño na cidade e xa podo dicir algunhas cousas (non moitas) en alemán e mesmo teño rutinas máis que estabelecidas.  A rutina máis segura que teño é a do uso da liña que emprego sempre no metro (U-bahn). Ademais, hai horas do día en que […]

A banda ancha

19 Marzo, 2010 (12:23) | Múnic |

Como información para esa multitude de xente que quere ir vivir a Alemaña e ademais ter conexión a internet direilles que hai unha chea de ofertas bastante competentes pero a maior parte delas van ligadas a un contrato de permanencia de 2 anos ou, con sorte, só un. Eu vin probar sorte a esta parte […]